Bài giảng nghiệp vụ thanh quyết toán Hợp đồng xây dựng – 02Biên soạn và trình bày:
Ths.Ks. Vũ Minh Hoàn
Email: hoanvuminh247@gmail.com

KHÓA NGHIỆP VỤ THANH QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
1. Mục tiêu đào tạo
– Thành thạo nghiệp vụ lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng xây dựng.
– Xử lý các tình huống thanh quyết toán hợp đồng trọn gói, hợp đồng đơn giá cố định, hợp đồng đơn giá điều chỉnh theo quy định hiện hành.

2. Đối tượng tham gia
– Cán bộ lập và quản lý hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng xây dựng thuộc các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu thi công…
– Kỹ sư, sinh viên tiếp cận nghiệp vụ lập và quản lý hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng xây dựng.
– Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

3. Nội dung khóa học
– Các quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
– Giới thiệu công tác quản lý khối lượng thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ hoàn công trong hoạt động xây dựng.
– Hướng dẫn quy trình lập hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng xây dựng.
– Thực hành lập và quản lý hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng thi công xây dựng

Nguồn: https://sangohanoi.org

Xem thêm bài viết khác: https://sangohanoi.org/xay-dung/