Bộ Quốc phòng tiến cử Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn nhận thầu 3 dự án c.ao tốc Bắc NamVăn phòng Chính phủ vừa có công văn số 2248 . VPCP – CN chuyển đề xuất của Bộ Quốc phòng gửi . Chính phủ về việc giao thầu thi công các dự án thành phần đường c.ao tốc Bắc Nam phía Đông cho doanh ngh.iệp Quân đội thực hiện.Tại công văn số 2248, Văn phòng Chính phủ cho biết là Phó . Chính phủ Trịnh Đình Dũng giao Bộ GTVT xem xét xử lý theo thẩm quyền, đúng qu.y địn.h của pháp luật.Trước đó, Bộ Quốc phòng đã có văn bản đề nghị . xem xét, chỉ đạo các bộ, ngành liên quan ưu tiên chỉ định thầu cho Tổng công ty XD Trường Sơn được tham gia thi công các gói thầu thuộc 3 dự án PPP thành phần c.ao tốc Bắc Nam phía Đông dự kiến chuyển đổi theo hình thức đầ.u tư công là đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45 . Quốc lộ 45 – Nghi Sơn và Phan Thiết – Dầu Giây. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng c.am kết sẽ chỉ đạo Tổng công ty XD Trường Sơn chuẩn bị tốt các nguồn lực để triển khai thi công các gói thầu được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình.Tổng công ty XD Trường Sơn là đơn vị chuyên xây dựng cầu đường của Quân đội, có kinh ngh.iệm trong thi công các công trình đường c.ao tốc lớn, như Quốc lộ 3 mới, Hà Nội – Thái Nguyên . Cầu Giẽ Ninh Bình . Đà Nẵng – Quảng Ngãi . Cam Lộ Túy Loan…Được biết, trong công văn gửi Văn phòng Chính phủ tham gia ý kiến về việc chuyển đổi hình thức đầ.u tư một số dự án PPP sang đầ.u tư công, Bộ Kế hoạch và đầ.u tư cũng đề nghị Bộ GTVT trình cấp có thẩm quyền xem xét việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu để đẩy nhanh tiến độ các dự án này.Việc chỉ định thầu cần được thực hiện theo các nguyên tắc doanh ngh.iệp được chỉ định phải có năng lực về tài chính, máy móc, thi công, nhân lực và kinh ngh.iệm triển khai các dự án tương tự để đảm bảo chất lượng công trình, trong đó ưu tiên giao cho các doanh ngh.iệp xây dựng của Bộ Quốc phòng . tiến hành rà soát tổng mức đầ.u tư dự án sau khi chuyển đổi hình thức đầ.u tư, bảo đảm không trùng lặp với kinh phí GPMB toàn tuyến . đề nghị trong việc chỉ định thầu cần qu.y địn.h tiết kiệm từ 5 percent 7 percent so với dự toán được phê duyệt của gói thầu được chỉ định . ngh.iên cứu xây dựng cơ chế thưởng, phạt rõ ràng với các nhà thầu được lựa chọn để thúc đẩy tiến độ các dự án, trong đó sử dụng chính khoản tiết kiệm nêu trên để trích 1 phần thưởng cho nhà thầu vượt tiến độ…Trước đó, trong cuộc họp Thường trực Chính phủ vào giữa tháng 3 . 2002, . Chính phủ đã thống nhất với đề xuất chuyển đổi 3 dự án thành phần c.ao tốc Bắc – Nam của Bộ GTVT nhằm sử dụng hiệu quả tối đa nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ đầ.u tư, sớm đưa công trình vào sử dụng, từ đó góp phần quan trọng vào thúc đẩy tăng trưởng.Cụ thể, các dự án PPP sẽ thực hiện chuyển đổi hình thức đầ.u tư là Dự án đoạn Phan Thiết Dầu Giây, có chiều dài tuyến là 99 km . Dự án đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45 có chiều dài tuyến là 63,4 km . Dự án đoạn Quốc lộ 45 Nghi Sơn có chiều dài tuyến là 43,2 km. Tổng mức đầ.u tư 3 dự án vào khoảng 20.500 tỷ đồng.

Nguồn: https://sangohanoi.org

Xem thêm bài viết khác: https://sangohanoi.org/xay-dung/